Regulamin

przez Tim Blue

Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2021 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z serwisu ("Warunki", "Warunki korzystania") przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Najlepsze chińskie produkty strona internetowa ("Serwis") prowadzona przez Best Chinese Products ("nas", "my" lub "nasz").

Dostęp i korzystanie z Serwisu jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp lub korzystają z Serwisu.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Serwisu.

Własność intelektualna

Serwis i jego oryginalne treści, cechy i funkcjonalności są i pozostaną wyłączną własnością [wpautoterms nazwa_firmy] i jej licencjodawców.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez [nazwa_firmy wpautoterms].

[nazwa_firmy wpautoterms] nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług osób trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że [wpautoterms nazwa_firmy] nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na wszelkich takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług osób trzecich.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi w trybie natychmiastowym, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli użytkownik naruszy Warunki.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie, przetrwają rozwiązanie, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Oświadczenie

Użytkownik korzysta z Usługi na swoje wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie "AS IS" i "AS AVILABLE". Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw autorskich lub przebiegu eksploatacji.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem bez względu na jego konflikt z przepisami prawa.

Brak egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uznawany za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy nami dotyczącej naszej Usługi i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy nami dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się zapewnić co najmniej 15-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszego Serwisu po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o skontaktuj się z nami tutaj

/* */

Nie można kopiować zawartości tej strony

pl_PLPolish