Polityka prywatności

Tim Blue

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja na dzień [16 czerwca 2021].

UWAGA: Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą Polityką prywatności, ponieważ ma ona na celu dostarczenie ważnych informacji o tym, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkowników. Przedstawiono w niej również prawa, z których można korzystać w odniesieniu do swoich danych osobowych, oraz sposoby kontaktowania się z nami w razie jakichkolwiek pytań lub skarg.  

Przedstawione poniżej Zasady ochrony prywatności są prawnie wiążące. Odwiedzając, przeglądając lub korzystając z niniejszej witryny internetowej i/lub z jakiegokolwiek programu, produktu, kursu lub usługi oferowanej przez nas, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności.

Twoja prywatność jest ważna dla [Best Chinese Products], https://bestchineseproducts.com/ ("strona")

Używamy terminu "dane osobowe" w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych, które mogą, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikować, opisywać, odnosić się do lub być powiązane z użytkownikiem. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") dotyczy danych osobowych, które gromadzimy podczas interakcji z nami za pośrednictwem różnych środków, w tym poprzez odwiedzanie i korzystanie z naszej witryny internetowej. Termin "użytkownik" odnosi się do każdego odwiedzającego, oglądającego lub użytkownika strony internetowej i/lub każdego użytkownika dowolnego Produktu. Należy pamiętać, że nie możemy kontrolować praktyk dotyczących prywatności stosowanych na stronach internetowych i w serwisach, których nie jesteśmy właścicielem.

Prosimy o zapoznanie się z całością Polityki Prywatności przed odwiedzeniem lub korzystaniem z witryny internetowej lub wykonaniem jakiejkolwiek Akcji (zgodnie z definicją poniżej). Odwiedzając witrynę lub wykonując jakiekolwiek działania (zdefiniowane poniżej), użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona przy pomocy Plug and Law oraz Privacy Policy Solutions.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Poniżej opisano kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposób ich gromadzenia.

Informacje podawane przez użytkownika. Gromadzimy informacje, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio. Obejmuje to informacje, które podajesz, gdy (i) otrzymujesz od nas bezpłatne lub płatne programy, produkty, kursy lub usługi (każdy z nich to "Produkt"), (ii) zapisujesz się do otrzymywania wiadomości e-mail, (iii) komentujesz posty lub w inny sposób komunikujesz się z nami na dowolnej platformie mediów społecznościowych, (iv) rejestrujesz się na prezentacje lub zajęcia, (v) wypełniasz formularze, (vi) uzyskujesz dostęp do publicznych lub prywatnych grup członkowskich, w tym grup prowadzonych za pośrednictwem platformy innej firmy (np, Facebook), (vii) zapisywania się do programu partnerskiego, (viii) odpowiadania na ankiety, (ix) udziału w konkursach lub loteriach, lub (x) kontaktowania się z nami w jakikolwiek inny sposób, w tym za pomocą formularza online, telefonu lub poczty elektronicznej (łącznie zwane "Działaniami").  

Przykłady danych, które możemy otrzymywać, to imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres wysyłki, adres do faktury, adres fizyczny (np. adres, stan, województwo, kod pocztowy i miasto), data urodzenia, płeć, nazwa konta, informacje rozliczeniowe (np. numer karty kredytowej), informacje finansowe, numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacji pracodawcy, adres PayPal, informacje z mediów społecznościowych oraz inne informacje, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem odpowiedzi na ankiety, opinii, recenzji i innych środków komunikacji.

Informacje zbierane automatycznie. Niektóre dane zbieramy automatycznie, gdy użytkownik odwiedza lub korzysta z naszej witryny internetowej albo otwiera lub odpowiada na nasze wiadomości e-mail. Na przykład, możemy automatycznie gromadzić informacje, gdy użytkownik otwiera lub odpowiada na nasze wiadomości e-mail, dokonuje wyboru w odniesieniu do komunikacji, którą wysyłamy do użytkownika, odwiedza dowolną stronę, na której wyświetlane są nasze treści, przekazuje informacje naszym dostawcom usług lub dokonuje zakupu bądź zwrotu Produktu.

Informacje z witryn osób trzecich. Zbieramy pewne dane, gdy użytkownik łączy się z nami, komentuje lub lubi nasze posty lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcję na dowolnej platformie mediów społecznościowych lub gdy uzyskuje dostęp do publicznych lub prywatnych grup członkowskich obsługiwanych przez platformę innych firm (np. Facebook). Przykłady danych, które możemy otrzymywać, obejmują informacje o profilu użytkownika, zdjęcie profilowe, informacje o mediach społecznościowych, uchwyty lub pseudonimy w mediach społecznościowych, imię i nazwisko, historię zakupów, adres e-mail, identyfikatory urządzeń oraz informacje demograficzne.

Informacje pochodzące z Internetu lub innych sieci elektronicznych. Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, automatycznie gromadzimy pewne dane dotyczące jego komputera lub urządzenia mobilnego. Przykłady danych, które możemy otrzymywać, obejmują adres protokołu internetowego ("IP"), typ przeglądarki, wersję przeglądarki, pliki cookie z przeglądarki, unikatowe identyfikatory urządzeń, oprogramowanie przeglądarki internetowej (np. Google Chrome), informacje o stronie internetowej, z której nastąpiło przekierowanie, datę, godzinę i długość wizyty, w tym konkretne odwiedzane strony, informacje o sposobie interakcji z witryną, Produktami i narzędziami oraz inne dane diagnostyczne. Przykłady dodatkowych danych, które możemy otrzymywać, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową za pośrednictwem urządzenia mobilnego, obejmują typ urządzenia mobilnego, z którego korzysta, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, oprogramowanie przeglądarki internetowej w urządzeniu mobilnym, unikalne identyfikatory urządzenia oraz inne dane diagnostyczne.

CELE GROMADZENIA INFORMACJI

Używamy informacji o użytkowniku do celów biznesowych i komercyjnych. Na przykład, możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do:

 • Zarejestrować uczestnika na kurs, prezentację lub zajęcia.
 • Przyznać użytkownikowi dostęp do publicznej lub prywatnej grupy członkowskiej lub innego konta, a także prowadzić i obsługiwać profile użytkowników na takich kontach.
 • Zatwierdzanie i uwierzytelnianie profilu użytkownika podczas logowania się do publicznej lub prywatnej grupy członkowskiej lub innego konta albo podczas zakupu Produktu.
 • Analizowanie interakcji z użytkownikiem w celu poprawy jakości.
 • Określ swoje preferencje dotyczące produktów i zakupów.
 • Zabezpiecz naszą witrynę i dane.
 • Utwórz produkty, które Cię interesują.
 • Wysyłanie lub dostarczanie w inny sposób, przetwarzanie płatności, komunikowanie się w sprawie zamówień na jakiekolwiek Produkty oraz śledzenie ich realizacji.
 • Sugerować Produkty, które mogą Ci się spodobać na podstawie wcześniejszych zakupów oraz w inny sposób personalizować Twoje doświadczenia z witryną.
 • Przekazywania informacji promocyjnych i marketingowych, jeśli użytkownik wyrazi chęć ich otrzymywania, w tym marketingu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Poprawiać wygląd, funkcjonalność i łatwość korzystania z naszej strony internetowej i Produktów.
 • Odpowiadać na wszelkie zapytania, recenzje i inne informacje zwrotne przesyłane do nas przez użytkowników.
 • Zapewnienie obsługi klienta.
 • Prowadzenie badań w celu usprawnienia procesów biznesowych.
 • Administrowanie programami partnerskimi.
 • administrowanie konkursami, loteriami, ankietami i promocjami.
 • administrować wszelkimi potrzebami biznesowymi związanymi z zakupem Produktów przez użytkownika.
 • wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz ochrona przed oszustwami i oszukańczymi transakcjami oraz wszelką złośliwą, zwodniczą lub nielegalną działalnością, a także ich powstrzymywanie, rozwiązywanie i zapobieganie.
 • Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
 • Odpowiadać na zapytania prawne i regulacyjne oraz pomagać organom ścigania.

STRONY TRZECIE, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Poniżej znajduje się lista osób trzecich, którym możemy udostępniać informacje o użytkowniku lub dla których możemy je udostępniać.  

Partnerzy afiliacyjni. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku partnerom afiliacyjnym w celu generowania ruchu lub leadów albo w innych celach biznesowych.

Dostawcy usług analitycznych. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom usług analitycznych.

Transfery biznesowe. Jeśli my i/lub nasza witryna internetowa zostaną przejęte przez stronę trzecią w wyniku transferu, sprzedaży, fuzji, przejęcia, reorganizacji, likwidacji, konsolidacji, połączenia lub sprzedaży części lub całości naszej Firmy i/lub naszej witryny internetowej, dane osobowe użytkownika mogą być przeniesionym składnikiem aktywów. Możemy również udostępniać dane osobowe potencjalnym nabywcom w celu przeprowadzenia starannej analizy proponowanej transakcji.

Dostawcy usług w chmurze. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom usług w chmurze.

Dostawcy usług analizy klienta. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku podmiotom zajmującym się analizą klientów, np. podmiotom zajmującym się analizą kliknięć użytkowników i nawigacji w witrynie.

Dostawcy usług dla klientów. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom usług dla klientów.

Partnerzy dostarczający produkty. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku partnerom dostawczym, np. tym, których używamy do wysyłania lub dostarczania Produktów w inny sposób.

Dostawcy usług e-mail marketingowych i reklamowych. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom usług marketingowych i reklamowych, w tym dostawcom usług e-mail marketingu i kampanii, dostawcom oprogramowania marketingowego, dostawcom usług direct mail, dostawcom usług analizy marketingowej oraz dostawcom usług lejka sprzedażowego.Możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom usług e-mail marketingu w celu wysyłania użytkownikowi wiadomości e-mail, biuletynów, materiałów promocyjnych, materiałów marketingowych lub innych informacji. 

Partnerzy zajmujący się zapobieganiem oszustwom. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku partnerom zajmującym się zapobieganiem oszustwom.

Partnerzy realizujący zamówienia. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku partnerom realizującym zamówienia, takim jak ci, których używamy do realizacji Produktów.

Agencje rządowe. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku agencjom rządowym, sądom, organom regulacyjnym i organom ścigania w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do zachowania zgodności z obowiązującym prawem i przepisami lub prawnie wiążącym procesem, lub w odpowiedzi na wezwania, nakazy sądowe, zapytania lub dochodzenia rządowe oraz nakazy sądowe. Możemy również udostępniać informacje o użytkowniku (i) w celu ustanowienia, wykonywania, ochrony lub egzekwowania naszych praw oraz praw naszych przedstawicieli, pracowników i podmiotów stowarzyszonych, (ii) w celu obrony przed roszczeniami prawnymi, (iii) w celu ochrony użytkownika, nas lub osób trzecich przed urazami, ingerencją, oszustwami lub szkodami lub (iv) w celu podjęcia działań związanych z naruszeniem naszych zasad, w tym niniejszej Polityki prywatności i Regulaminu, lub potencjalnie nielegalnych działań.  

Inni dostawcy usług. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom usług.

Podmioty przetwarzające płatności. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku podmiotom zajmującym się przetwarzaniem płatności, np. podmiotom, z których usług korzystamy w celu pobrania i przetworzenia płatności za zakupione Produkty.

Forum publiczne. Nasza witryna może umożliwiać użytkownikowi pozostawienie postu, komentarza lub recenzji na stronie internetowej. Jeśli użytkownik zdecyduje się przekazać te informacje na forum publicznym, informacje te będą dostępne publicznie, a my możemy zdecydować się na udostępnienie postu, komentarza lub recenzji poza witryną.

Platformy mediów społecznościowych. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku platformom mediów społecznościowych (np. Facebook). Wykorzystywanie przez nie informacji o użytkowniku nie jest regulowane niniejszą Polityką prywatności.

Dostawcy usług technologicznych. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom usług technologicznych.

Strony trzecie. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku stronom trzecim, z którymi jesteśmy związani umowami, takim jak audytorzy, konsultanci, prawnicy i inni specjaliści, którzy opierają się na tych danych w celu świadczenia profesjonalnych usług.

Partnerzy zewnętrzni. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku stronom trzecim, z którymi nawiązaliśmy współpracę w celu wspólnego tworzenia lub oferowania produktów, usług lub wspólnych promocji.

NIE SPRZEDAJEMY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Ponieważ cenimy sobie prywatność użytkowników, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy ich danych osobowych z osobami trzecimi. Nie "sprzedajemy" również Twoich danych osobowych w rozumieniu kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

Możemy gromadzić i uzyskiwać dostęp, a także zezwalać naszym partnerom biznesowym i zewnętrznym usługodawcom, takim jak firmy reklamowe, na gromadzenie i uzyskiwanie dostępu do adresu IP użytkownika, metadanych przeglądania i innych identyfikatorów numerycznych, takich jak typ, wersja i system operacyjny przeglądarki (zwanych łącznie "Informacjami o przeglądaniu"). Możemy również używać, umieszczać, gromadzić i przechowywać lub zezwalać naszym zewnętrznym dostawcom usług na używanie, umieszczanie, gromadzenie i przechowywanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, znaczników pikseli remarketingowych lub innych podobnych technologii śledzenia.  

My, nasi partnerzy biznesowi i zewnętrzni dostawcy usług możemy wykorzystywać te informacje i technologie między innymi w celu ulepszenia i spersonalizowania doświadczeń użytkownika, zrozumienia sposobu korzystania z witryny, dostarczania dostosowanych reklam, analizowania trendów, danych i wydajności witryny, administrowania witryną, identyfikowania i śledzenia użytkownika podczas korzystania z różnych urządzeń, określania, czy jest on zalogowany na witrynie, zapewniania bezpieczeństwa oraz udostępniania szeregu funkcji, dostosowywania i funkcjonalności.  

Korzystając z witryny i nie rezygnując z plików cookie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie informacji o przeglądaniu, plików cookie i innych technologii śledzenia zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tymi zewnętrznymi dostawcami usług i ich wykorzystaniem takich technologii śledzenia. Nie możemy i nie kontrolujemy polityki prywatności i praktyk stosowanych przez zewnętrznych dostawców usług. Zachęcamy do bezpośredniego odwiedzenia ich stron internetowych w celu zapoznania się z ich polityką prywatności.

TWOJE WYBORY

Ważne jest dla nas, aby użytkownik rozumiał swoje wybory dotyczące jego danych osobowych.  

Rezygnacja z plików cookie/blokowanie plików cookie. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Jednak większość przeglądarek umożliwia zablokowanie przyjmowania nowych plików cookie, wyłączenie obsługi plików cookie i/lub otrzymywanie powiadomień o otrzymaniu nowych plików cookie. Jeśli przeglądarka posiada takie funkcje, informacje o tym, jak można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, można zazwyczaj znaleźć w sekcji pomocy na pasku narzędzi przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może mieć wpływ lub zakłócać pracę użytkownika, w tym jego zdolność do korzystania z witryny lub dokonywania w niej zakupów, a także otrzymywania spersonalizowanych treści.

Zarządzanie systemem "Do Not Track". Zgodnie z wymaganiami kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w Internecie (CalOPPA) chcielibyśmy, abyś wiedział, że nasze systemy nie są obecnie w stanie rozpoznać sygnałów "Do No Track" wysyłanych przez przeglądarki.  

Wykorzystanie danych osobowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Użytkownik może również (i) poprosić o wgląd w swoje dane osobowe, które są w naszym posiadaniu, (ii) wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas swoich danych osobowych, (iii) przejrzeć swoje dane osobowe i poprosić o ich poprawienie, zmianę lub modyfikację, (iv) ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, (v) anulować przetwarzanie swoich danych osobowych oraz (vi) zażądać przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez żadnych przeszkód z naszej strony, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.  

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail. Zapisując się do otrzymywania od nas wiadomości e-mail, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, które mogą obejmować biuletyny i wiadomości promocyjne. Jeśli użytkownik otrzymuje od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, może w każdej chwili zrezygnować z ich otrzymywania, klikając łącze "zrezygnuj" znajdujące się w każdej wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że rezygnacja z subskrypcji wiadomości e-mail o charakterze marketingowym niekoniecznie oznacza rezygnację z otrzymywania innych wiadomości e-mail, które możemy wysyłać, takich jak wiadomości dotyczące zakupionych Produktów. 

Inne opcje rezygnacji. W przypadku wysyłania przez nas fizycznych przesyłek pocztowych lub krótkich wiadomości tekstowych (SMS) albo kontaktowania się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, użytkownik może zrezygnować z tej możliwości, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.

RETENCJA DANYCH

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak są one potrzebne do prowadzenia i obsługi naszej działalności lub do momentu, w którym użytkownik poprosi nas o usunięcie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej. Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na zasady przechowywania danych stosowane przez osoby trzecie.

ŁĄCZA OSÓB TRZECICH

Dla wygody użytkownika na naszej stronie internetowej zamieszczamy łącza do stron internetowych osób trzecich, np. do platform społecznościowych osób trzecich. Po kliknięciu na link do strony internetowej osoby trzeciej użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową osoby trzeciej. Nie możemy kontrolować i nie kontrolujemy polityki prywatności, treści i praktyk stosowanych przez właścicieli i operatorów stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą łącza. Zachęcamy do bezpośredniego odwiedzenia ich stron internetowych w celu zapoznania się z ich polityką prywatności.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Zależy nam na bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, dlatego stosujemy uzasadnione i odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, techniczne i proceduralne, aby pomóc w ich zabezpieczeniu. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych, jednak żadna metoda transmisji przez Internet lub inną sieć nie może być w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy i nie gwarantujemy, że przesyłane przez Ciebie dane osobowe pozostaną bezpieczne przed niewłaściwym wykorzystaniem lub przechwyceniem w każdych okolicznościach. Wyrażając zgodę na niniejsze Zasady ochrony prywatności, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie możemy zagwarantować ochrony danych osobowych użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem lub przechwyceniem przez osoby trzecie.

DANE MIĘDZYNARODOWE, PRZEKAZYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Nasza witryna jest przeznaczona dla osób znajdujących się na terenie [Stanów Zjednoczonych]. Należy pamiętać, że serwery naszej witryny internetowej oraz nasi dostawcy usług mogą znajdować się poza stanem, prowincją lub krajem użytkownika. W związku z tym niektóre dane osobowe użytkownika mogą być gromadzone, wykorzystywane, przekazywane, utrzymywane, ujawniane i przechowywane poza jego stanem, prowincją lub krajem. Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie, utrzymywanie, ujawnianie i przechowywanie danych osobowych, informacji o przeglądaniu i komunikacji związanej z korzystaniem z niniejszej strony internetowej lub wynikającej z korzystania z niej przez użytkownika podlega odpowiednim przepisom prawa obowiązującym w [Stanach Zjednoczonych]. Mimo że stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, obowiązujące w [Stanach Zjednoczonych ] przepisy dotyczące prywatności mogą być mniej rygorystyczne niż przepisy obowiązujące w danym stanie, prowincji lub kraju. 

INFORMACJA O OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (INFORMACJA GDPR)

Informacje zawarte w tej części, w podtytule "Informacja o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych", dotyczą osób objętych ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("GDPR"). Odniesienia do "Ciebie" i "Twojego" w tej sekcji dotyczą wyłącznie osób objętych GDPR. GDPR, które weszło w życie 25 maja 2018 r., zapewnia prawa do prywatności osobom przebywającym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Na potrzeby niniejszego punktu "dane osobowe" to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio wykorzystane do jej identyfikacji. Przykłady obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer identyfikacyjny, informacje o lokalizacji, pochodzeniu etnicznym, płci, dane biometryczne, pliki cookie oraz przekonania religijne lub polityczne.

Podstawa prawna przetwarzania informacji. Możemy przetwarzać dane osobowe pod następującymi warunkami: (i) otrzymaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, (ii) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, (iii) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, (iv) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów Ciebie lub innej osoby fizycznej, (v) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do wykonania powierzonej nam władzy publicznej; (vi) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią, z wyjątkiem pewnych okoliczności, w których nadrzędną rolę w stosunku do potrzeby uzyskania informacji odgrywa potrzeba ochrony osoby, której dane dotyczą (np. gdy osobą, której dane dotyczą, jest dziecko). 

Chętnie poinformujemy Cię, jaka podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zgodnie z GDPR użytkownik ma pewne prawa, z których może skorzystać, w tym następujące. Należy pamiętać, że niniejsze podsumowanie zostało zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkownika, ale nie gwarantujemy jego dokładności ani wyczerpującego charakteru, a użytkownik nie powinien polegać na nim jako na dokładnej lub wyczerpującej liście swoich praw.

 • Prawo do dostępu. Użytkownik ma prawo dowiedzieć się, czy jego dane osobowe są przetwarzane, czy też nie. Jeśli dane osobowe są przetwarzane, masz prawo dostępu do nich oraz do uzyskania określonych informacji o swoich danych osobowych, w tym: (i) dlaczego są one przetwarzane, (ii) kategorii danych osobowych, które zebraliśmy, (iii) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym ujawniliśmy lub ujawnimy dane osobowe, (iv) jeśli to możliwe, okresu, przez jaki będziemy przechowywać dane osobowe, a jeśli nie jest to możliwe, kryteriów, które stosujemy w celu określenia takiego okresu oraz (v) dostępnych informacji o źródłach danych osobowych, które zebraliśmy.
 • Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo do poprawienia wszelkich niedokładnych danych osobowych na swój temat. Użytkownik ma również prawo do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo do bycia zapomnianym. Użytkownik ma prawo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, co w pewnych okolicznościach uczynimy bez zbędnej zwłoki. Przykłady mogą obejmować: (i) gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) gdy użytkownik wycofa zgodę, na podstawie której przetwarzaliśmy jego dane osobowe, i nie ma podstawy prawnej do przetwarzania takich danych osobowych, (iii) gdy użytkownik powoła się na prawo do sprzeciwu (opisane poniżej) i nie ma nadrzędnych podstaw do przetwarzania takich danych osobowych, (iv) gdy jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem oraz (v) gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Przykłady mogą obejmować: (i) gdy wskażą Państwo na nieścisłość swoich danych osobowych, (ii) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale chcieliby Państwo, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, a nie usunięte, (iii) gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do przetwarzania, ale chcieliby Państwo, aby zostało ono ograniczone ze względu na podstawę prawną, oraz (iv) gdy powołują się Państwo na prawo do sprzeciwu (opisane poniżej).
 • Powiadamianie odbiorców danych osobowych. W przypadku skorzystania z prawa do sprostowania, prawa do bycia zapomnianym lub prawa do ograniczenia przetwarzania (każde z nich opisano powyżej), powiadomimy o tym fakcie każdego odbiorcę, któremu udostępniliśmy Państwa dane osobowe. Użytkownik ma prawo zażądać od nas dostarczenia mu listy wszystkich odbiorców, których powiadomiliśmy.
 • Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.  
 • Prawo do sprzeciwu. W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych. Przykłady mogą obejmować: (i) gdy dane osobowe są przetwarzane z przyczyn związanych z Państwa sytuacją osobistą, w przypadku gdy podstawy prawne przetwarzania takich danych osobowych należą do kategorii (v) i (vi) opisanych w podrozdziale zatytułowanym "Podstawy prawne przetwarzania informacji" oraz (ii) gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wniesienia skargi. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.
 • Prawo do informacji o transferach międzynarodowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat międzynarodowego transferu swoich danych osobowych oraz stosowanych zabezpieczeń. Prosimy o zapoznanie się z częścią niniejszej Polityki Prywatności zatytułowaną "Dane międzynarodowe, przekazywanie i przetwarzanie".
 • Prawo do sprzeciwu wobec profilowania. W ramach obsługi naszej strony internetowej możemy stosować zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzjom wynikającym ze zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania, które wywołują skutki prawne dotyczące użytkownika lub w podobny sposób istotnie na niego wpływają. 

Aby skorzystać z któregokolwiek z przysługujących praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości każdej osoby, która składa wniosek.

ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNII (ZAWIADOMIENIE CCPA)

Informacje zawarte w tym rozdziale, w podtytule "Informacja dla mieszkańców Kalifornii", dotyczą mieszkańców Kalifornii. Odniesienia do "Ciebie" i "Twojego" w tej części dotyczą wyłącznie mieszkańców Kalifornii. Kalifornijska ustawa o ochronie konsumentów ("CCPA"), która weszła w życie 1 stycznia 2020 r., zapewnia prawa do prywatności mieszkańcom Kalifornii. Prosimy o zapoznanie się z odnośnymi sekcjami niniejszej Polityki prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat poniższych kwestii, które masz prawo znać zgodnie z ustawą CCPA:

 • Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi kategorii danych osobowych oraz kategorii źródeł, z których gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy dane osobowe, należy przeczytać część niniejszej Polityki prywatności zatytułowaną "Informacje, które gromadzimy i w jaki sposób". 
 • Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi celów biznesowych lub komercyjnych, dla których gromadzimy informacje, należy przeczytać część niniejszych Zasad ochrony prywatności zatytułowaną "Cele gromadzenia informacji".
 • Aby zapoznać się z informacjami na temat kategorii osób trzecich, którym udostępniamy dane osobowe, należy przeczytać część niniejszej Polityki prywatności zatytułowaną "Osoby trzecie, którym udostępniamy informacje".

Jako mieszkańcowi Kalifornii przysługują Ci pewne prawa, z których możesz skorzystać na mocy ustawy CCPA, w tym poniższe. Należy pamiętać, że niniejsze podsumowanie zostało przygotowane wyłącznie dla Twojej wygody, ale nie gwarantujemy jego dokładności ani wyczerpującego charakteru, a Ty nie powinieneś polegać na nim jako na dokładnej lub wyczerpującej liście swoich praw.

 • Prawo do informacji. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas określonych informacji na temat gromadzenia przez nas danych osobowych użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy, w tym: (i) kategorie danych osobowych, które zebraliśmy, (ii) konkretne elementy Twoich danych osobowych, które zebraliśmy, (iii) kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy, (iv) nasz cel biznesowy lub handlowy dla zbierania lub sprzedawania tych danych osobowych, (v) kategorie osób trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe, oraz (vi) jeśli sprzedaliśmy lub ujawniliśmy dane osobowe użytkownika, wówczas (a) listę ujawniającą kategorie danych osobowych, których dotyczyła sprzedaż, oraz kategorie osób trzecich, którym sprzedaliśmy dane osobowe użytkownika, oraz (b) listę ujawniającą kategorie danych osobowych ujawnionych w celach biznesowych oraz kategorie osób trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe użytkownika. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas tych informacji bezpłatnie dwa razy w roku.
 • Prawo do usunięcia danych. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia zgromadzonych przez nas danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Kontaktując się z nami, należy podać informacje, których usunięcia, aktualizacji, poprawienia lub zmiany się domagasz, a także ramy czasowe i sposób, w jaki Twoim zdaniem zgromadziliśmy takie informacje.  
 • Prawo do rezygnacji. Użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Ponieważ cenimy sobie prywatność użytkowników, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy ich danych osobowych z żadnymi osobami trzecimi. Dlatego nie ma potrzeby składania wniosku o rezygnację ze sprzedaży.
 • Prawo do niedyskryminacji. Masz prawo do niedyskryminującego traktowania przez nas w związku z korzystaniem z praw przysługujących ci na mocy CCPA. Nie będziemy w żaden sposób dyskryminować Cię w związku z korzystaniem przez Ciebie z praw przysługujących Ci na mocy CCPA, w tym poprzez odmowę przyjęcia towarów lub usług, stosowanie innych cen lub stawek, dostarczanie Ci towarów lub usług gorszej jakości lub sugerowanie, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inną jakość towarów lub usług. 

Aby skorzystać z któregokolwiek z przysługujących praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości każdej osoby, która składa wniosek.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNI (Kalifornijskie prawo "Shine the Light")

Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim, o których wiemy lub mamy powody wiedzieć, że mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika do "celów marketingu bezpośredniego" zgodnie z kalifornijską ustawą "Shine the Light" (Civil Code Section § 1798.83).

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NEVADY

Nie wymieniamy danych osobowych użytkownika za wynagrodzeniem z nikim, kto udzielałby licencji lub sprzedawał dane osobowe użytkownika stronom trzecim.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Niniejsza witryna nie jest skierowana ani przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 18 roku życia. Niniejsza witryna i zawarte na niej informacje są przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie mogą korzystać z tej witryny ani wykonywać żadnych Czynności. Świadomie nie gromadzimy, nie wykorzystujemy, nie przechowujemy ani nie udostępniamy danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli wiesz lub masz powody, aby sądzić, że gromadziliśmy dane osób poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych w celu usunięcia tych danych.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie. Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, umieszczając datę wejścia w życie najnowszej wersji na górze tej strony, po czym wszelkie zmiany wejdą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie aktualizacji, ponieważ dalsze korzystanie z witryny i naszych Produktów po wprowadzeniu zmian w Polityce Prywatności będzie oznaczało akceptację i zgodę na dalsze przestrzeganie Polityki Prywatności od daty ostatniej aktualizacji wskazanej na górze tej strony.

FORMY ALTERNATYWNE

Niniejszą Politykę prywatności można wydrukować, korzystając z funkcji "Drukuj" w przeglądarce.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi związane z niniejszą Polityką prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji.

Nie można kopiować zawartości tej strony