Polityka prywatności

przez Tim Blue

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja w dniu [16 czerwca 2021].

UWAGA: Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą Polityką prywatności, ponieważ ma ona na celu dostarczenie ważnych informacji o tym, jak i dlaczego zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy Państwa dane osobowe. Przedstawia ona również prawa, z których mogą Państwo korzystać w odniesieniu do swoich danych osobowych oraz sposób, w jaki mogą się Państwo z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg.  

Polityka Prywatności przedstawiona poniżej jest prawnie wiążąca. Odwiedzając, przeglądając lub korzystając z tej strony internetowej i/lub korzystając z jakiegokolwiek programu, produktu, kursu lub usługi od nas, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Polityką Prywatności.

Twoja prywatność jest ważna dla [Best Chinese Products], https://bestchineseproducts.com/ ("strona internetowa")

Używamy terminu "dane osobowe" w odniesieniu do danych, które zbieramy, które mogą, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować, opisać, odnieść się do lub być powiązane z Tobą. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") dotyczy danych osobowych, które gromadzimy podczas interakcji z nami za pośrednictwem różnych środków, w tym poprzez odwiedzanie i korzystanie z naszej strony internetowej. Termin "Ty" odnosi się do każdego gościa, widza lub użytkownika strony internetowej i/lub każdego użytkownika jakiegokolwiek Produktu. Należy pamiętać, że nie możemy kontrolować praktyk prywatności stron internetowych i usług, których nie jesteśmy właścicielem.

Prosimy o zapoznanie się z całą Polityką Prywatności przed odwiedzeniem lub korzystaniem z witryny lub wykonaniem jakichkolwiek Czynności (zgodnie z definicją poniżej). Odwiedzając stronę internetową lub wykonując jakiekolwiek Działania (jak zdefiniowano poniżej), wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona z pomocą Plug and Law oraz Privacy Policy Solutions.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY I JAK JE ZBIERAMY

Poniżej opisano kategorie danych osobowych, które gromadzimy oraz sposób, w jaki gromadzimy takie informacje.

Informacje podawane przez użytkownika. Zbieramy informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio. Obejmuje to informacje, które podajesz, gdy (i) otrzymujesz od nas jakiekolwiek darmowe lub kupujesz płatne programy, produkty, kursy lub usługi (każdy z nich to "Produkt"), (ii) zapisujesz się, aby otrzymywać jakiekolwiek wiadomości e-mail, (iii) komentujesz jakiekolwiek posty lub w inny sposób komunikujesz się z nami na jakiejkolwiek platformie mediów społecznościowych, (iv) rejestrujesz się na prezentacje lub zajęcia, (v) wypełniasz jakiekolwiek formularze, (vi) uzyskujesz dostęp do publicznych lub prywatnych grup członkowskich, w tym tych hostowanych za pośrednictwem platformy strony trzeciej (tj, Facebook), (vii) zapisać się do naszego partnera afiliacyjnego, (viii) odpowiedzieć na jakąkolwiek ankietę, (ix) wziąć udział w jakimkolwiek konkursie lub loterii, lub (x) skontaktować się z nami w jakikolwiek inny sposób, w tym za pośrednictwem formularza online, rozmowy telefonicznej lub poczty elektronicznej (łącznie "Działania").  

Przykłady danych, które możemy otrzymać to imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres wysyłki, adres rozliczeniowy, adres fizyczny (taki jak adres, stan, województwo, kod pocztowy ZIP/pocztowy i miasto), data urodzenia, płeć, nazwa konta, informacje rozliczeniowe (takie jak numer karty kredytowej), informacje finansowe, numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny pracodawcy, adres PayPal, informacje z mediów społecznościowych oraz inne informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem odpowiedzi na ankiety, opinii, recenzji i innych środków komunikacji.

Informacje zbierane automatycznie.  Niektóre dane zbieramy automatycznie, kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszej strony internetowej lub otwierasz lub odpowiadasz na nasze wiadomości e-mail. Na przykład, możemy automatycznie zbierać informacje, kiedy otwierasz lub odpowiadasz na nasze wiadomości e-mail, dokonujesz wyboru w odniesieniu do komunikatów, które do Ciebie wysyłamy, odwiedzasz dowolną stronę, która wyświetla nasze treści, przekazujesz informacje naszym dostawcom usług lub kupujesz albo zwracasz Produkt.

Informacje z witryn osób trzecich.  Gromadzimy pewne dane, gdy łączysz się z nami, komentujesz lub lubisz nasze posty lub w inny sposób wchodzisz z nami w interakcję na dowolnej platformie mediów społecznościowych lub gdy uzyskujesz dostęp do publicznych lub prywatnych grup członkowskich hostowanych na platformie strony trzeciej (tj. Facebook). Przykłady danych, które możemy otrzymać, obejmują informacje o Twoim profilu, zdjęcie profilowe, informacje o mediach społecznościowych, uchwyty lub pseudonimy w mediach społecznościowych, imię i nazwisko, historię zakupów, adres e-mail, identyfikatory urządzeń i informacje demograficzne.

Informacje z Internetu lub innej aktywności w sieci elektronicznej.  Podczas korzystania z naszej strony internetowej automatycznie gromadzimy pewne dane dotyczące Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Przykłady danych, które możemy otrzymywać, obejmują adres protokołu internetowego ("IP"), typ przeglądarki, wersję przeglądarki, pliki cookie z przeglądarki, unikatowe identyfikatory urządzeń, oprogramowanie przeglądarki internetowej (np. Google Chrome), informacje o stronie odsyłającej, datę, godzinę i długość wizyty, w tym konkretne odwiedzane strony, informacje o sposobie interakcji z witryną, Produktami i narzędziami oraz inne dane diagnostyczne. Przykłady dodatkowych danych, które możemy otrzymać, gdy uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem urządzenia mobilnego, obejmują typ urządzenia mobilnego, z którego Państwo korzystają, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, oprogramowanie przeglądarki internetowej w urządzeniu mobilnym, unikalne identyfikatory urządzenia oraz inne dane diagnostyczne.

CELE GROMADZENIA INFORMACJI

Wykorzystujemy informacje o użytkowniku do celów biznesowych i handlowych. Na przykład, możemy wykorzystywać Twoje informacje do:

 • Zarejestruj się na kurs, prezentację lub zajęcia.
 • Przyznać użytkownikowi dostęp do publicznej lub prywatnej grupy członkowskiej lub innego konta oraz utrzymywać i obsługiwać profile użytkowników dla takich kont.
 • Zatwierdzenie i uwierzytelnienie profilu użytkownika podczas logowania się do publicznej lub prywatnej grupy członkowskiej lub innego konta albo podczas zakupu Produktu.
 • Analizuj interakcje z Tobą, aby poprawić jakość.
 • Określ swoje preferencje produktowe i preferencje zakupowe.
 • Zabezpiecz naszą stronę internetową i dane.
 • Twórz Produkty, którymi jesteś zainteresowany.
 • Wysyłanie lub dostarczanie w inny sposób, przetwarzanie płatności, komunikowanie się na temat i śledzenie zamówień jakichkolwiek Produktów.
 • Sugerować Produkty, które mogą Ci się spodobać na podstawie wcześniejszych zakupów i w inny sposób personalizować Twoje doświadczenia z witryną.
 • Dostarczanie komunikatów i informacji promocyjnych i marketingowych, jeśli zdecydujesz się je otrzymywać, w tym marketing e-mailowy.
 • Poprawić wygląd, funkcjonalność i łatwość korzystania z naszej strony internetowej i Produktów.
 • Odpowiadać na wszelkie zapytania, recenzje i inne informacje zwrotne, które użytkownik nam przekazuje.
 • Zapewnienie obsługi klienta.
 • Prowadzenie badań w celu poprawy naszych procesów biznesowych.
 • Administrowanie programami partnerskimi.
 • Administrowanie konkursami, loteriami, ankietami lub promocjami.
 • Zarządzać wszelkimi potrzebami biznesowymi związanymi z zakupem jakichkolwiek Produktów przez Użytkownika.
 • Wykrywać incydenty bezpieczeństwa i chronić przed, zatrzymywać, rozwiązywać i zapobiegać wszelkim oszustwom i oszukańczym transakcjom oraz wszelkim złośliwym, zwodniczym lub nielegalnym działaniom.
 • Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
 • Odpowiadanie na zapytania prawne i regulacyjne oraz pomoc w egzekwowaniu prawa.

STRONY TRZECIE, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Poniżej znajduje się lista stron trzecich, którym możemy udostępniać informacje o użytkowniku lub dla których możemy je udostępniać.  

Affiliate Partners.  Możemy udostępniać informacje o użytkowniku partnerom afiliacyjnym w celu generowania ruchu lub leadów lub w innych celach biznesowych.

Dostawcy usług analitycznych.  Możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom usług analitycznych.

Transfery biznesowe.  Jeśli my i/lub nasza strona internetowa zostaną przejęte przez stronę trzecią w wyniku transferu, sprzedaży, fuzji, przejęcia, reorganizacji, likwidacji, konsolidacji, połączenia lub sprzedaży części lub całości naszej firmy i/lub naszej strony internetowej, Państwa dane osobowe mogą być przeniesionym aktywem. Możemy również udostępnić dane osobowe potencjalnym nabywcom w celu przeprowadzenia analizy proponowanej transakcji.

Dostawcy usług w chmurze.  Możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom usług w chmurze.

Dostawcy analiz dla klientów.  Możemy udostępnić informacje o użytkowniku dostawcom usług analizy klienta, takich jak te używane do analizy kliknięć i nawigacji po stronie internetowej.

Dostawcy usług dla klientów.  Możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom usług dla klientów.

Partnerzy dostawy.  Możemy udostępniać informacje o użytkowniku partnerom zajmującym się dostawą, takim jak ci, których używamy do wysyłania lub innego dostarczania Produktów.

Dostawcy usług e-mail marketingu i reklamy.  Możemy udostępniać Twoje dane dostawcom usług marketingowych i reklamowych, w tym dostawcom usług marketingu e-mailowego i kampanii, dostawcom oprogramowania marketingowego, dostawcom usług direct mail, dostawcom usług analityki marketingowej i dostawcom lejków sprzedażowych.Możemy udostępniać Twoje dane dostawcom usług marketingu e-mailowego, w celu wysyłania Ci wiadomości e-mail, biuletynów, materiałów promocyjnych, materiałów marketingowych lub innych informacji. 

Partnerzy w zapobieganiu oszustwom.  Możemy udostępniać informacje o użytkowniku partnerom zajmującym się zapobieganiem oszustwom.

Fulfillment Partners.  Możemy udostępniać informacje o użytkowniku partnerom realizującym zamówienia, takim jak ci, których używamy do realizacji Produktów.

Agencje rządowe.  Możemy udostępniać informacje o użytkowniku agencjom rządowym, sądom, organom regulacyjnym i organom ścigania w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do zachowania zgodności z obowiązującym prawem i przepisami lub prawnie wiążącym procesem, lub w odpowiedzi na wezwania do sądu, nakazy, zapytania rządowe lub dochodzenia oraz nakazy sądowe. Możemy również udostępniać informacje o użytkowniku (i) w celu ustanowienia, wykonania, ochrony lub egzekwowania naszych praw prawnych oraz praw prawnych naszych agentów, pracowników i podmiotów stowarzyszonych, (ii) w celu obrony przed roszczeniami prawnymi, (iii) w celu ochrony użytkownika, nas lub osób trzecich przed urazami, ingerencją, oszustwami lub szkodami lub (iv) w celu podjęcia działań związanych z naruszeniem naszych zasad, w tym niniejszej Polityki prywatności i naszych Warunków, lub potencjalnie nielegalnych działań.  

Inni usługodawcy.  Możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom usług.

Przetwórcy płatności.  Możemy udostępniać informacje o użytkowniku podmiotom zajmującym się przetwarzaniem płatności, takim jak te, których używamy do zbierania i przetwarzania płatności za wszelkie Produkty zakupione przez użytkownika.

Forum Publiczne.  Nasza strona internetowa może pozwolić Ci na pozostawienie postu, komentarza lub recenzji na stronie internetowej. Jeśli zdecydujesz się przesłać te informacje na forum publicznym, informacje te będą dostępne publicznie, a my możemy zdecydować się na udostępnienie Twojego postu, komentarza lub recenzji poza stroną internetową.

Platformy Social Media.  Możemy udostępniać Twoje informacje platformom mediów społecznościowych (np. Facebook). Ich wykorzystanie Twoich informacji nie jest regulowane przez niniejszą Politykę Prywatności.

Dostawcy usług technologicznych.  Możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom usług technologicznych.

Strony trzecie.  Możemy udostępniać informacje o użytkowniku stronom trzecim, z którymi łączą nas stosunki umowne, takim jak audytorzy, konsultanci, prawnicy i inni specjaliści, którzy opierają się na tych danych, aby zapewnić nam profesjonalne usługi.

Partnerzy zewnętrzni.  Możemy udostępnić Twoje dane osobom trzecim, z którymi nawiązaliśmy współpracę w celu wspólnego stworzenia lub zaoferowania produktu, usługi lub wspólnej promocji.

NIE SPRZEDAJEMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie handlujemy Twoimi danymi osobowymi żadnym stronom trzecim, ponieważ cenimy Twoją prywatność. Nie "sprzedajemy" również Twoich danych osobowych zgodnie z definicją California Consumer Privacy Act.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

Możemy gromadzić i uzyskiwać dostęp, a także zezwalać naszym partnerom biznesowym i zewnętrznym dostawcom usług, takim jak firmy reklamowe, na gromadzenie i uzyskiwanie dostępu do adresu protokołu internetowego (IP), metadanych przeglądania i innych identyfikatorów numerycznych, takich jak typ przeglądarki, wersja i system operacyjny (łącznie "Informacje o przeglądaniu"). Możemy również używać, umieszczać, gromadzić i przechowywać lub pozwalać naszym zewnętrznym dostawcom usług na używanie, umieszczanie, gromadzenie i przechowywanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, remarketingowych znaczników pikselowych lub innych podobnych technologii śledzenia.  

My, nasi partnerzy biznesowi i zewnętrzni dostawcy usług mogą wykorzystywać te informacje i te technologie między innymi w celu poprawy i spersonalizowania doświadczenia użytkownika, zrozumienia, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, dostarczania dostosowanych reklam, analizowania trendów, danych i wydajności strony internetowej, administrowania stroną internetową, identyfikowania i śledzenia użytkownika, gdy korzysta on z różnych urządzeń, określania, czy jest on zalogowany na stronie internetowej, zapewniania bezpieczeństwa i dostarczania szeregu funkcji, dostosowywania i funkcjonalności.  

Korzystając z witryny i nie rezygnując z plików cookie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Informacji o przeglądaniu, plików cookie i innych technologii śledzenia, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad tymi dostawcami usług stron trzecich i ich wykorzystaniem takich technologii śledzenia. Nie możemy i nie kontrolujemy polityki prywatności i praktyk stosowanych przez zewnętrznych dostawców usług. Zachęcamy do odwiedzenia ich stron internetowych bezpośrednio w celu zapoznania się z ich polityką prywatności.

TWOJE WYBORY

Ważne jest dla nas, abyś rozumiał swoje wybory dotyczące Twoich danych osobowych.  

Rezygnacja z/blokowanie plików cookies.  Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Jednak większość przeglądarek umożliwia zablokowanie akceptacji nowych plików cookie, wyłączenie plików cookie i/lub otrzymywanie powiadomienia o otrzymaniu nowych plików cookie. Jeśli przeglądarka posiada takie funkcje, informacje o tym, jak można zmienić ustawienia plików cookie, można zazwyczaj znaleźć w sekcji pomocy na pasku narzędzi przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie może mieć wpływ lub zakłócić funkcjonowanie użytkownika, w tym jego zdolność do korzystania ze strony internetowej lub dokonywania na niej zakupów, a także otrzymywania spersonalizowanych treści.

Zarządzanie "Do Not Track".  Zgodnie z wymogami California Online Privacy Protection Act (CalOPPA), chcielibyśmy, abyś wiedział, że nasze systemy nie są obecnie w stanie rozpoznać sygnałów przeglądarki "Do No Track".  

Wykorzystanie danych osobowych.  Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Mogą Państwo również (i) zażądać wglądu do swoich danych osobowych, które są przez nas dostępne na Państwa temat, (ii) wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych, (iii) przejrzeć i zażądać od nas sprostowania, zmiany lub modyfikacji Państwa danych osobowych, (iv) ograniczyć lub zawęzić przetwarzanie Państwa danych osobowych, (v) anulować przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz (vi) zażądać swoich danych osobowych i przenieść je do innego administratora bez żadnych przeszkód z naszej strony, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.  

Wypisanie się z Email Marketingu.  Zapisując się na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, które mogą obejmować biuletyny i wiadomości promocyjne. Jeśli otrzymujesz od nas jakiekolwiek wiadomości e-mail marketingowe, możesz w każdej chwili zrezygnować z nich, klikając link "unsubscribe" zawarty w każdej wiadomości. Należy pamiętać, że rezygnacja z e-maili marketingowych nie musi oznaczać rezygnacji z innych wiadomości e-mail, które możemy wysyłać, takich jak wiadomości dotyczące zakupionych Produktów. 

Inne opcje Opt-Out.  W przypadku wysyłania przez nas fizycznych przesyłek pocztowych lub krótkich wiadomości tekstowych (SMS) lub kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem telefonu, mogą Państwo zrezygnować z tego, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak długo są one potrzebne do prowadzenia i obsługi naszej działalności lub do czasu, gdy użytkownik poprosi nas o usunięcie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej. Należy pamiętać, że nie możemy kontrolować zasad przechowywania danych przez strony trzecie.

LINKI OSÓB TRZECICH

Dla Państwa wygody na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki do stron internetowych osób trzecich, np. linki do platform społecznościowych osób trzecich. Jeśli klikniesz na link do strony internetowej osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony internetowej osoby trzeciej. Nie możemy kontrolować i nie kontrolujemy polityki prywatności, treści i praktyk właścicieli i operatorów stron internetowych osób trzecich, do których linki zamieszczamy. Zachęcamy do bezpośredniego odwiedzenia ich stron internetowych w celu zapoznania się z ich polityką prywatności.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Zależy nam na bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, dlatego stosujemy rozsądne i odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, techniczne i proceduralne, aby pomóc w ich zabezpieczeniu. Chociaż podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych, żadna metoda transmisji przez Internet lub inną sieć nie może być 100% bezpieczna, dlatego nie możemy i nie gwarantujemy, że przesyłane przez Ciebie dane osobowe pozostaną bezpieczne przed niewłaściwym wykorzystaniem lub przechwyceniem w każdych okolicznościach. Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę prywatności, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie możemy zagwarantować, że jego dane osobowe będą chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem lub przechwyceniem przez osoby trzecie.

MIĘDZYNARODOWE DANE, PRZEKAZYWANIE I PRZETWARZANIE

Nasza witryna internetowa jest przeznaczona dla osób znajdujących się na terenie [Stanów Zjednoczonych]. Należy pamiętać, że serwery naszej strony internetowej i nasi dostawcy usług mogą znajdować się poza granicami Państwa stanu, prowincji lub kraju. W rezultacie niektóre z Państwa danych osobowych mogą być gromadzone, wykorzystywane, przekazywane, utrzymywane, ujawniane i przechowywane poza Państwa stanem, prowincją lub krajem. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie, utrzymywanie, ujawnianie i przechowywanie danych osobowych, informacji o przeglądaniu i komunikacji związanej z korzystaniem z tej strony internetowej lub wynikającej z tego korzystania podlega obowiązującym przepisom prawa w [Stanach Zjednoczonych]. Pomimo zastosowania przez nas odpowiednich zabezpieczeń, obowiązujące w [Stanach Zjednoczonych] przepisy dotyczące prywatności mogą być mniej rygorystyczne niż te obowiązujące w danym stanie, prowincji lub kraju. 

INFORMACJA O OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH (INFORMACJA GDPR)

Informacje zawarte w tej sekcji, w podtytule "Powiadomienie o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych", dotyczą osób objętych ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("GDPR"). Odniesienia do "Ciebie" i "Twojego" w tej sekcji odnoszą się wyłącznie do osób objętych GDPR. GDPR, które weszło w życie 25 maja 2018 r., zapewnia prawa prywatności dla osób znajdujących się wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Dla celów niniejszej sekcji "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio wykorzystane do jej identyfikacji. Przykłady obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer identyfikacyjny, informacje o lokalizacji, pochodzeniu etnicznym, płci, dane biometryczne, internetowe pliki cookie oraz przekonania religijne lub polityczne.

Podstawa prawna przetwarzania informacji.  Możemy przetwarzać dane osobowe na następujących warunkach: (i) otrzymaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla jednego lub więcej określonych celów, (ii) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, (iii) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, (iv) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby fizycznej, (v) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do wykonania powierzonej nam władzy publicznej; (vi) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią, z wyjątkiem pewnych okoliczności, w których potrzeba informacji jest nadrzędna wobec potrzeby ochrony podmiotu danych osobowych (np. gdy podmiotem danych osobowych jest dziecko). 

Chętnie poinformujemy Cię, jaka podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz pewne prawa, z których możesz skorzystać na mocy GDPR, w tym następujące. Należy pamiętać, że to podsumowanie zostało przedstawione jedynie dla Twojej wygody, ale nie gwarantujemy dokładności ani wyczerpania tego podsumowania, ani nie powinieneś polegać na nim jako na dokładnej lub wyczerpującej liście Twoich praw.

 • Prawo do dostępu.  Masz prawo dowiedzieć się, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, czy też nie. Jeśli są one przetwarzane, mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych oraz do uzyskania określonych informacji na temat Państwa danych osobowych, w tym: (i) dlaczego są one przetwarzane, (ii) kategorii danych osobowych, które zebraliśmy, (iii) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym ujawniliśmy lub ujawnimy dane osobowe, (iv) jeśli to możliwe, okresu, przez jaki będziemy przechowywać dane osobowe, a jeśli nie jest to możliwe, kryteriów, które stosujemy w celu określenia takiego okresu oraz (v) dostępnych informacji na temat źródeł danych osobowych, które zebraliśmy.
 • Prawo do sprostowania.  Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych na swój temat. Masz również prawo do uzupełnienia wszelkich zebranych niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo do bycia zapomnianym. Masz prawo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, co w pewnych okolicznościach zrobimy bez zbędnej zwłoki. Przykłady mogą obejmować: (i) gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) gdy wycofasz zgodę, na podstawie której przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe, i nie ma podstawy prawnej do przetwarzania takich danych osobowych, (iii) gdy powołasz się na prawo do sprzeciwu (opisane poniżej) i nie ma nadrzędnych podstaw do przetwarzania takich danych osobowych, (iv) gdy Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem i (v) gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Przykłady mogą obejmować: (i) gdy wskażesz nieścisłość swoich danych osobowych, (ii) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale chciałbyś, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, a nie usunięte, (iii) gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do przetwarzania, ale chciałbyś, aby zostały one ograniczone ze względu na podstawę prawną oraz (iv) gdy powołasz się na prawo do sprzeciwu (opisane poniżej).
 • Powiadomienie odbiorców danych osobowych.  W przypadku skorzystania z Prawa do sprostowania, Prawa do bycia zapomnianym lub Prawa do ograniczenia przetwarzania (każde z nich opisane powyżej), przekażemy to każdemu odbiorcy, któremu udostępniliśmy Państwa dane osobowe. Mają Państwo prawo zażądać od nas dostarczenia listy wszystkich odbiorców, których powiadomiliśmy.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać podania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.  
 • Prawo do sprzeciwu. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykłady mogą obejmować: (i) gdy dane osobowe są przetwarzane z przyczyn związanych z Państwa sytuacją osobistą, w przypadku gdy podstawy prawne przetwarzania takich danych osobowych należą do kategorii (v) i (vi) opisanych w podrozdziale zatytułowanym "Podstawa prawna przetwarzania informacji" oraz (ii) gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do złożenia skargi.  Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.
 • Prawo do informacji o przekazach międzynarodowych. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o międzynarodowym transferze Państwa danych osobowych i stosowanych zabezpieczeniach. Prosimy o zapoznanie się z częścią niniejszej Polityki prywatności zatytułowaną "Dane międzynarodowe, przekazywanie i przetwarzanie".
 • Prawo do sprzeciwu wobec profilowania.  W obsłudze naszej strony internetowej możemy korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Mają Państwo prawo nie podlegać decyzjom wynikającym ze zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. 

Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości każdego, kto składa jakiekolwiek żądanie.

ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA (ZAWIADOMIENIE CCPA)

Informacje zawarte w tej części, w podtytule "Uwaga dla mieszkańców Kalifornii", dotyczą mieszkańców Kalifornii. Odniesienia do "Ciebie" i "Twojego" w tej sekcji odnoszą się wyłącznie do mieszkańców Kalifornii. Ustawa o ochronie konsumentów w Kalifornii ("CCPA"), która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku, zapewnia prawa do prywatności mieszkańcom Kalifornii. Prosimy o zapoznanie się z odnośnymi sekcjami w niniejszej Polityce Prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat następujących kwestii, które mają Państwo prawo znać zgodnie z ustawą CCPA:

 • Aby zapoznać się z informacjami na temat kategorii danych osobowych oraz kategorii źródeł, z których zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy dane osobowe, należy przeczytać część niniejszej Polityki prywatności zatytułowaną "Informacje, które zbieramy i jak je zbieramy". 
 • Aby zapoznać się z informacjami na temat celów biznesowych lub komercyjnych, dla których zbieramy informacje, przeczytaj część niniejszej Polityki Prywatności zatytułowaną "Cele zbierania informacji".
 • Aby zapoznać się z informacjami na temat kategorii stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe, należy przeczytać część niniejszej Polityki prywatności zatytułowaną "Strony trzecie, którym udostępniamy informacje".

Jako mieszkaniec Kalifornii masz pewne prawa, które możesz wykorzystać w ramach CCPA, w tym następujące. Proszę zauważyć, że to podsumowanie jest jedynie dostarczone dla Państwa wygody, ale nie gwarantujemy dokładności lub wyczerpania tego podsumowania, ani nie powinni Państwo polegać na nim jako na dokładnej lub wyczerpującej liście swoich praw.

 • Prawo do wiedzy.  Użytkownik ma prawo uzyskać od nas określone informacje na temat gromadzenia przez nas jego danych osobowych w okresie ostatnich 12 miesięcy, w tym: (i) kategorie danych osobowych, które zebraliśmy, (ii) konkretne elementy Państwa danych osobowych, które zebraliśmy, (iii) kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy, (iv) nasz biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży tych danych osobowych, (v) kategorie osób trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe, oraz (vi) jeśli sprzedaliśmy lub ujawniliśmy dane osobowe użytkownika, to (a) lista ujawniająca kategorie danych osobowych związanych ze sprzedażą oraz kategorie osób trzecich, którym sprzedaliśmy dane osobowe użytkownika oraz (b) lista ujawniająca kategorie danych osobowych ujawnionych w celach biznesowych oraz kategorie osób trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe użytkownika. Mają Państwo prawo uzyskać od nas te informacje bezpłatnie, dwa razy w roku.
 • Prawo do usuwania.  Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, które zgromadziliśmy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Kontaktując się z nami, prosimy o podanie informacji, których usunięcia, aktualizacji, korekty lub zmiany żądasz, a także ram czasowych i sposobu, w jaki Twoim zdaniem przyszło nam zbierać takie informacje.  
 • Prawo do rezygnacji.  Masz prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich danych osobowych. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie handlujemy Twoimi danymi osobowymi żadnym stronom trzecim, ponieważ cenimy Twoją prywatność. W związku z tym nie ma potrzeby składania wniosku o rezygnację ze sprzedaży.
 • Prawo do niedyskryminacji.  Masz prawo nie być dyskryminowany przez nas za korzystanie z praw przysługujących Ci na mocy CCPA. Nie będziemy w żaden sposób dyskryminować Państwa za korzystanie z jakichkolwiek praw przysługujących Państwu na mocy CCPA, w tym poprzez odmowę przyjęcia towarów lub usług, naliczanie innych cen lub stawek, dostarczanie Państwu towarów lub usług gorszej jakości lub sugerowanie, że otrzymaliby Państwo inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inną jakość towarów lub usług. 

Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości każdego, kto składa jakiekolwiek żądanie.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNI (Kalifornijskie prawo "Shine the Light")

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, o których wiemy lub mamy powody wiedzieć, że mogą wykorzystać Twoje dane osobowe do "celów marketingu bezpośredniego" zgodnie z kalifornijską ustawą "Shine the Light" (Civil Code Section § 1798.83).

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STANU NEVADA

Nie wymieniamy Twoich danych osobowych za wynagrodzeniem pieniężnym z nikim, kto udzielałby licencji lub sprzedawał Twoje dane osobowe osobom trzecim.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Ta strona nie jest skierowana ani przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 18 roku życia. Niniejsza witryna i zawarte w niej informacje są przeznaczone specjalnie dla osób w wieku powyżej 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie mogą korzystać z tej witryny ani wykonywać żadnych Czynności. Nie zbieramy, nie wykorzystujemy, nie przechowujemy ani nie udostępniamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli wiesz lub masz powody, aby sądzić, że zebraliśmy dane od osób poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami za pomocą podanych danych kontaktowych w celu usunięcia tych danych.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach poprzez umieszczenie daty wejścia w życie najnowszej wersji na górze tej strony, w którym to momencie wszelkie zmiany staną się natychmiastowo skuteczne. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie aktualizacji, ponieważ dalsze korzystanie z witryny i naszych Produktów po zmianie Polityki prywatności będzie oznaczało akceptację i zgodę na dalsze przestrzeganie Polityki prywatności od daty ostatniej aktualizacji wskazanej na górze tej strony.

FORMY ALTERNATYWNE

Niniejszą Politykę Prywatności można wydrukować, korzystając z funkcji "Drukuj" w przeglądarce.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi związane z niniejszą Polityką Prywatności lub chciałbyś skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji.

/* */

Nie można kopiować zawartości tej strony

pl_PLPolish